Subsidie(s) voor echte innovaties

Gezocht: ondernemers uit Noord-Nederland met ideeën voor echte innovaties

Ben jij een ambitieuze ondernemer in Drenthe, Fryslân of Groningen en heb jij een innovatief idee?

Tot 2020 heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) geld beschikbaar om de innovatieve en duurzame ontwikkeling van het Noorden te stimuleren. In 2016 gaat het om ruim veertig miljoen euro. Als ondernemer kun je hier aanspraak op maken. Al meer dan 4000 anderen gingen je voor.

‘Dankzij subsidie hebben we een innovatief idee tot een concreet plan kunnen maken.’ Margreet Schurer, Wearable Technologies for Active Living.

En kijk of jij subsidie kan krijgen om je ambities te realiseren.

Onze subsidies

Kennis & Innovatie (KEI) 2018

Versterk je kennispositie

Haal meer kennis in huis op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie. Er is subsidie beschikbaar voor het tijdelijk in dienst of gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel of een promovendus of het tijdelijk uitlenen van hooggekwalificeerd personeel, tot wel 50 procent van de loonkosten.

Kennis & Innovatie (KEI) 2018
Meer

 

Wat is de KEI?
De regeling Kennis & Innovatie (KEI) stelt mkb-ers in staat hun kennispositie te versterken door het (tijdelijk) in dienst nemen of detacheren van hooggekwalificeerd personeel of een promovendus. De brutoloonkosten of detacheringskosten zijn subsidiabel. Op deze manier stimuleert de KEI kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het mkb in Noord-Nederland.

Voor wie is de KEI?
Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen.

Wat zijn de voorwaarden?
De kennisontwikkeling is gericht op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie. Binnen de KEI zijn drie modules beschikbaar:

  1. Gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel van een grote onderneming of kennisinstelling voor een nieuw gecreëerde functie bij de aanvrager.
  2. Plaatsen van hooggekwalificeerd personeel van de aanvrager bij een andere organisatie in de Europese Unie, inclusief het begeleiden van deze medewerker door de andere organisatie. De medewerker dient een relevant hbo- of wo-diploma te hebben of aantoonbare relevante werkervaring op vergelijkbaar niveau.
  3. Tijdelijk in dienst of gedetacheerd hebben van een promovendus.

Wanneer is de KEI 2018 beschikbaar?
Aanvragen kan tot 31 december 2018.

Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2018

Ontwikkel en onderzoek een (ver)nieuw(d)e versie van je product of dienst

Ontwikkel en onderzoek een (ver)nieuw(d)e versie van je product of dienst. Groei verder met je bedrijf en je innovatieve product. Je kan tot wel 50 procent subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een nieuwe - of aanmerkelijk vernieuwde – versie van je product, procedé of dienst. Binnen de VIA 2018 is een apart budget beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie.

Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2018
Meer

 

Wat is de VIA?
De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) stelt ambitieuze mkb-ers met oog voor innovatie in staat om economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau. Je kunt subsidie ontvangen voor de ontwikkeling en het onderzoeken van een nieuw product, nieuw procedé of een nieuwe dienst. Of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan. Een deel van het budget van de VIA is gereserveerd voor projecten die bijdragen aan CO2-reductie.

Voor wie is de VIA?
Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen.

Wat zijn de voorwaarden?
Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer een activiteit gericht is op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product, nieuw procedé of een nieuwe dienst. Of het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, diensten of procedés. Daarnaast moet de activiteit een bijdrage leveren aan de RIS3 en de NIA. De activiteit moet daarom een maatschappelijk belang dienen. 

Wanneer is de VIA beschikbaar?
Aanvragen kan tot en met 31 december 2018. Is alle subsidie vergeven, dan sluit het loket eerder.

Call kennisontwikkeling 2017

De call Kennisontwikkeling 2017 heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen.

Call kennisontwikkeling 2017
Meer

VOOR WIE

De call richt zich met name op samenwerkende mkb-bedrijven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties.

WELK TYPE PROJECTEN

  1. Voorwaardenscheppende projecten:
    • Projecten gericht op het anders benutten en beter verbinden van netwerken en netwerkstructuren. Deze projecten geven een antwoord op de vraag: hoe komen we van netwerken naar op innovatie gerichte samenwerkingsprojecten?
  2. Kennisontwikkelingsprojecten
    • Onderzoeks- en kennisuitwisselingsprojecten met maatschappelijke meerwaarde en een overtuigend perspectief op innovatie.

WANNEER

Aanvragen kan van 3  februari tot en met 1 december 2017.

Binnenkort

 

Sluit jouw innovatief idee niet aan bij de beschikbare subsidiemogelijkheden? Kijk op www.123subsidie.nl of www.snn.eu voor andere subsidiemogelijkheden of neem contact met ons op.

Binnenkort

Houd mij op de hoogte of volg #echteinnovaties