Subsidie(s) voor echte innovaties

Gezocht: ondernemers uit Noord-Nederland met ideeën voor echte innovaties

Ben jij een ambitieuze ondernemer in Drenthe, Fryslân of Groningen en heb jij een innovatief idee?

Tot 2020 heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) geld beschikbaar om de innovatieve en duurzame ontwikkeling van het Noorden te stimuleren. In 2016 gaat het om ruim veertig miljoen euro. Als ondernemer kun je hier aanspraak op maken. Al meer dan 4000 anderen gingen je voor.

‘Dankzij subsidie hebben we een innovatief idee tot een concreet plan kunnen maken.’ Margreet Schurer, Wearable Technologies for Active Living.

En kijk of jij subsidie kan krijgen om je ambities te realiseren.

Wil jij je innovatieve ambities versnellen met subsidies? Kom op 23 mei naar de Health Hub Roden. Meld je aan en laat je inspireren tijdens deze interactieve bijeenkomst.

Onze subsidies

MIT 2017

Win advies in voor het ontwikkelingstraject van je nieuwe product of dienst & onderzoek de haalbaarheid van je nieuwe product of dienst

Zet concrete stappen voor jouw innovatieve idee of product en ontvang tot wel 50 procent subsidie. Er is o.a. subsidie voor innovatie-adviesprojecten waarbij een kennisinstelling of adviesorganisatie je adviseert over een kennisvraag of marktintroductie. 

MIT 2017
Meer

Er is subsidie voor innovatie-adviesprojecten waarbij een kennisinstelling of adviesorganisatie je adviseert over een kennisvraag of marktintroductie. En er is subsidie voor haalbaarheidsprojecten waarin je ontdekt welke middelen nodig zijn om jouw project door te voeren.

Wanneer is de MIT beschikbaar?
Aanvragen kan tot en met 7 september 2017. Is alle subsidie vergeven, dan sluit het loket eerder.

Wat is de MIT?

MIT staat voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. De MIT subsidieert innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten voor ambitieuze ondernemers met een innovatief idee of product.

Voor wie is de MIT?
Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen.

Wat zijn de voorwaarden?
Je hebt een product, dienst of project dat past binnen de innovatieprogramma’s topsectoren. In Noord-Nederland zijn dat de topsectoren Agri & Food, Chemie en Biobased, Energie, Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen & ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Er is subsidie voor innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten.

 1. Bij een innovatie-adviesproject adviseert een externe partij, zoals een kennisinstelling of adviesorganisatie, over een kennisvraag of een marktintroductie van je product of dienst.
 2. Met het uitvoeren van een haalbaarheidsproject krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van je project. Het wordt duidelijk welke middelen nodig zijn om het project door te voeren en wat de slaagkansen zijn. Zowel eigen uren als externe kosten zijn subsidiabel.

 

 

Lena de Jongh-Nesterko ging je voor

Ondernemer Lena de Jongh-Nesterko van SON Location Based Services B.V. vroeg de MIT-subsidie aan voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

‘De Fitsafe is een polsband met een minuscule tracker en modulaire sensoren,’ vertelt Lena. ‘Het apparaat stuurt en ontvangt via het gsm-netwerk relevante informatie en kan via bluetooth communiceren met apps op pc’s, tablets en smartphones.’ Met het apparaat kan de gezondheid van kwetsbare ouderen beter gemonitord worden, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.

Dankzij het haalbaarheidsonderzoek kregen Lena en haar teamleden inzicht in de sterke en zwakke punten van het project en de middelen die nodig waren om het project door te voeren. ‘De subsidie stelde ons in staat om de Fitsafe versneld te realiseren.’

Kennis & Innovatie (KEI) 2017

Versterk je kennispositie

Haal meer kennis in huis op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie. Er is subsidie beschikbaar voor het tijdelijk in dienst of gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel of een promovendus of het tijdelijk uitlenen van hooggekwalificeerd personeel, tot wel 50 procent van de loonkosten.

Kennis & Innovatie (KEI) 2017
Meer

 

Wat is de KEI?
De regeling Kennis & Innovatie (KEI) stelt mkb-ers in staat hun kennispositie te versterken door het (tijdelijk) in dienst nemen of detacheren van hooggekwalificeerd personeel of een promovendus. De brutoloonkosten of detacheringskosten zijn subsidiabel. Op deze manier stimuleert de KEI kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het mkb in Noord-Nederland.

Voor wie is de KEI?
Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen.

Wat zijn de voorwaarden?
De kennisontwikkeling is gericht op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie. Binnen de KEI zijn drie modules beschikbaar:

 1. Gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel van een grote onderneming of kennisinstelling voor een nieuw gecreëerde functie bij de aanvrager.
 2. Plaatsen van hooggekwalificeerd personeel van de aanvrager bij een andere organisatie in de Europese Unie, inclusief het begeleiden van deze medewerker door de andere organisatie. De medewerker dient een relevant hbo- of wo-diploma te hebben of aantoonbare relevante werkervaring op vergelijkbaar niveau.
 3. Tijdelijk in dienst of gedetacheerd hebben van een promovendus.

Wanneer is de KEI beschikbaar?
Aanvragen kan tot 31 mei 2017.

Versneller Innovatieve Ambities 2017 (VIA 2017)

Ontwikkel en onderzoek een (ver)nieuw(d)e versie van je product of dienst

Ontwikkel en onderzoek een (ver)nieuw(d)e versie van je product of dienst. Groei verder met je bedrijf en je innovatieve product. Je kan tot wel 50 procent subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een nieuwe - of aanmerkelijk vernieuwde – versie van je product, procedé of dienst. Binnen de VIA 2017 is een apart budget beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie.

Versneller Innovatieve Ambities 2017 (VIA 2017)
Meer

 

Wat is de VIA?
De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) stelt ambitieuze mkb-ers met oog voor innovatie in staat om economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau. Je kunt subsidie ontvangen voor de ontwikkeling en het onderzoeken van een nieuw product, nieuw procedé of een nieuwe dienst. Of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan. Een deel van het budget van de VIA is gereserveerd voor projecten die bijdragen aan CO2-reductie.

Voor wie is de VIA?
Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen.

Wat zijn de voorwaarden?
Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer een activiteit gericht is op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product, nieuw procedé of een nieuwe dienst. Of het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, diensten of procedés. Daarnaast moet de activiteit een bijdrage leveren aan de RIS3 en de NIA. De activiteit moet daarom een maatschappelijk belang dienen. 

Wanneer is de VIA beschikbaar?
Aanvragen kan tot en met 31 december 2017. Is alle subsidie vergeven, dan sluit het loket eerder.

Call kennisontwikkeling 2017

De call Kennisontwikkeling 2017 heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen.

Call kennisontwikkeling 2017
Meer

VOOR WIE

De call richt zich met name op samenwerkende mkb-bedrijven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties.

WELK TYPE PROJECTEN

 1. Voorwaardenscheppende projecten:
  • Projecten gericht op het anders benutten en beter verbinden van netwerken en netwerkstructuren. Deze projecten geven een antwoord op de vraag: hoe komen we van netwerken naar op innovatie gerichte samenwerkingsprojecten?
 2. Kennisontwikkelingsprojecten
  • Onderzoeks- en kennisuitwisselingsprojecten met maatschappelijke meerwaarde en een overtuigend perspectief op innovatie.

WANNEER

Aanvragen kan van 3  februari tot en met 1 december 2017.

Call Proeftuinen 2016 Ronde 2

De Call Proeftuinen faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Binnen de Call Proeftuinen is een apart budget beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie.

Let op: er zijn twee calls Proeftuinen, met als belangrijk verschil dat één van de twee zich toelegt op de reductie van CO2 – uitstoot.

Call Proeftuinen 2016 Ronde 2
Meer

Voor wie

Er kan een innovatiecluster worden opgericht door een consortium of een individuele aanvrager. Het maakt daarbij niet uit wat voor type organisatie het innovatiecluster opricht. Het innovatiecluster mag vervolgens door één partij worden geëxploiteerd. De aanvragende partijen hoeven niet in Noord-Nederland gevestigd of actief te zijn. De proeftuin en het innovatiecluster moeten wel in Noord-Nederland gevestigd zijn.

Wat zijn de voorwaarden

De subsidie is bedoeld om een proeftuin op te zetten, uit te bouwen of te verbeteren. Wanneer het gaat om het verbinden van verschillende proeftuinen, bevindt in ieder geval één proeftuin zich in Noord-Nederland.

De proeftuin sluit aan bij een duidelijke vraag uit de markt. De innovatieve producten, diensten en technologieën waarvoor de proeftuin dient, staan dicht bij marktlancering. Midden- en kleinbedrijven krijgen de mogelijkheid om hier voor langere tijd hun innovaties te testen. De proeftuinopstelling moet een bijdrage leveren aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen:

 • zekere, schone en efficiënte energie
 • schone, veilige watervoorziening
 • gezondheid, demografie en welzijn
 • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie

Van extra waarde is wanneer verschillende sectoren of thema’s samenkomen in de proeftuin (cross-overs).


Wanneer is de call Proeftuinen Ronde 2 beschikbaar?

Aanvragen kan van 1 december 2016 tot en met 2 oktober 2017.

Tender Valorisatie 2017

De Tender Valorisatie 2017 stimuleert mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen om tot kansrijke innovaties te komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. Deze innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

Tender Valorisatie 2017
Meer

Voor wie

Mkb’ers in Noord-Nederland, zowel natuurlijke ondernemersvormen als rechtspersonen. Kennisinstellingen en grootbedrijven kunnen ook subsidie aanvragen, echter het mkb moet een belangrijke rol spelen bij het kapitaliseren van de innovatie.

Wat zijn de voorwaarden

De Tender Valorisatie 2017 staat open voor projecten waarin samenwerking en specifieke aandacht voor cross-overs naar voren komt. Ook is belangrijk dat de innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten dicht bij vermarkting staan, zodat kapitalisatie snel mogelijk is. Denk aan product-, proces- of dienstinnovaties die:

 • De innovatiekracht van de aanvrager(s) duurzaam versterkt.
 • In een praktijkomgeving (of proeftuin) worden getest.

Activiteiten en kosten die subsidiabel zijn hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

Daarnaast moet jouw project een bijdrage leveren aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen:

 1. zekere, schone en efficiënte energie
 2. schone, veilige watervoorziening
 3. gezondheid, demografie en welzijn
 4. voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie

Let op: Er zijn twee tenders Valorisatie 2016, met als belangrijk verschil dat een van de twee zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot.


Wanneer

Deze subsidie kan momenteel niet worden aangevraagd. In juli gaat de Tender Valorisatie Ronde 2 van start. Hou deze website in de gaten voor meer informatie of wordt lid van onze nieuwsbrief.

Binnenkort

De volgende subsidie instrumenten gaan nog in 2017 open:

- Tender Valorisatie 2017 Ronde 2

Sluit jouw innovatief idee niet aan bij de beschikbare subsidiemogelijkheden? Kijk op www.123subsidie.nl of www.snn.eu voor andere subsidiemogelijkheden of neem contact met ons op.

Binnenkort

Houd mij op de hoogte of volg #echteinnovaties